ΛιουΝτανΝτνγκ的中文翻译是什么?这


李娜安丹。 【精】【锐】


∑κοτ νω να Εσ Ντενγκ Κυ Ιονιο 急需请问这话什么意思?

希腊文。但是你最好说下这句话的出处!因为你没有拉丁文转化,在现在简体中文的编码下会显示不出来的!个人估计头个单词是人名

这句希腊语Αν δεν εγκαταλεψει, θνατο μρη θα翻译成中文是什么
你好我是学希腊语的,
我可以很负责任地告诉你……
这句话语法有错……
你从哪儿看来的啊……?

如果撇开语法错误不谈的话,
写这句话的人应该是想说“哥哥我想你”或“弟弟我想你”