Αγουστο怎么读(希腊语八月的意思)希腊语黎明是怎么


按拼音写就是aniustos~~

啊五屋丝多丝(啊读中音)


Αύγουστος 英语怎么读?是什么意思?

这个单词是希腊语,不是英语,意思是“八月”英语为:Augest 发音: 凹盖斯特

希腊语黎明是怎么读的?
黎明 希腊语读法:
Αυγή
[音Avgí]

例句:
1.Έχετε δει το προ-αυγή το σκοτάδι αυτής της ταινίας;
你看过黎明前的黑暗这部电影吗?
2. Αυγή του χρόνου είναι πάντα τόσο ήσυχα
黎明的时候总是那么安静
3. Η Κίνα έχει μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια που ονομάζεται Αυγή
中国有一位很著名的歌手叫黎明
χαραυγή dawn, twilightαυγή Dawn, aurora, cockcrow, Daylight, Morningχαραυγή黎明αυγή黎明,极光,黎明,白天,
标签: